สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3933-0124, 0-3931-1247  E-mail : admin@chanthaburilocal.go.th
Powered By WNT.CO.TH